ozel-bozova-ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-yaygin-gelisimsel-bozukluklar
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Özel Bozova Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kurumumuzda; uzman ve tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.


Yaygın gelişimsel bozuklukların (PDD - Pervasive Developmental Disorders) tanısal kategorisi, sosyalleşme ve iletişim becerilerinin gelişimini ifade eder. Ebeveynler semptomları bebeklik döneminin başlarında yapabilirler, ancak başlangıç ​​yaşı 3'tür. Belirtiler, dili kullanma ve anlama ile ilgili problemleri içerebilir; insanlar, nesneler ve olaylarla ilgili zorluklar; oyuncaklar ve diğer nesnelerle sıradışı oyunlar; tanıdık ortamlardaki değişiklikler ve tekrarlayan vücut hareketleri veya davranış şekillerinde zorluklarla anlaşılabilir. Otizm bir PDD'dir. Otizm, bozulmuş sosyal etkileşim ve iletişim becerileri ile sınırlı sayıda faaliyet ve ilgi alanı ile karakterize gelişimsel bir beyin hastalığıdır. Diğer PDD tipleri arasında Asperger Sendromu, Çocukluk Çağı Dağılma Bozukluğu ve Rett Sendromu bulunur. PDD'li çocuklar yetenek, zeka ve davranışlarda yaygın farklılık gösterebilir. 

Tedavi

PDD için bilinen bir tedavi yoktur. İlaçlar özel davranış problemlerini ele almak için kullanılır; PDD'li çocuklar için terapi ihtiyaca göre uzmanlaşmalıdır. PDD'li bazı çocuklar, sınıf boyutunun küçük olduğu ve dersle bire bir dayalı talimatların verildiği uzmanlık sınıflarından yararlanır. Diğerleri ise özel eğitim sınıflarında veya ek destek verilen normal sınıflarda iyi eğitim alabilir.

Farkımız

Uygun ve uzmanlaşmış eğitim programları ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere erken müdahale PDD'li bireylerin sonuçlarının iyileştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. PDD ölümcül değildir ve normal yaşam beklentisini etkilemez. Bizde eğitim kalitemizle PDD'li bireylerin özel eğitim programlarımızla bunun üstesinden gelmesini amaç edindik. Bu nedenle eğitim kalitemizle diğer rehabilitasyon merkezlerinden ayrılmaktayız.